Realistisch schilder Dinie Boogaart

Nieuws

Portret Josse de Haan in heropende Gysbert Japicxzaal

Zaterdag 12 september 2009 werd het feit herdacht dat de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum 50 jaar geleden werd opgericht. Onderdeel van deze viering was de heropening van de vernieuwde Gysbert Japicxzaal, waarin nu een permanente expositie te zien is van portretten van Friese schrijvers/dichters die reeds de Gysbert Japicxprijs hebben ontvangen


Hieronder een tweetal filmpjes. In het eerste vertelt directeur Bert Looper van alle tegenslagen die Tresoar in de week voorafgaand aan de opening te verwerken kreeg en wordt aan het eind het nieuwe portret van de schrijver Josse de Haan onthuld door Bert Looper en de schilderes Dinie Boogaart.
In het tweede filmpje vertelt Dinie Boogaart over hoe het schilderij tot stand is gekomen.