Plage Abouda : Danseuse, Ol auf Leinwand, 2016, 100 x 100 cm, € 6.000,- Schwarzen kimono, Pastell, 2016, 95 x 65 cm, Verkauft Roten Kimono, Ol auf Leinwand, 2016, 70 x 50 cm, € 3.750,- Rotes Hut, Õl auf Leinwand, 2015, 50 x 50 cm, € 3.500,- Rotes Hut, Õl auf Leinwand, 2015, 50 x 50 cm, Verkauft Badegasten, Ol auf Leinwand, 2015, 38 x 49 cm, Verkauft Lytsewierum, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, Verkauft Lytsewierum, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, Verkauft Lytsewierum, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, € 5.250,- Lytsewierum, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, € 2.250,- Lytsewierum, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, Verkauft Zaanse Schans, Ol auf Leinwand, 2015, 80 x 180 cm, Option Wasserträger, ôl auf Leinwand, 2015, 80 x 80 cm, € 4.900,- Spiegel, Ôl auf Leinwand, 2015, 70 x 70 cm, Verkauft Spiegel, Ôl auf Leinwand, 2015, 70 x 70 cm, Verkauft Roten Kimono, õl auf Leinwand, 2015, 120 x 30 cm, Verkauft Akt, Öl auf Leinwand, 2015, 120 x 50 cm, Verkauft Kûhe  (Piaam), Öl auf Leinwand, 2015, 20 x 180 cm, € 5.250,- Sommer 2015, ôl auf Leinwand, 2015, 70 x 130 cm, Verkauft Kleine Fischer, Ôl auf Leinwand, 2015, 80 x 80 cm, Verkauft Fille forte, Ôl auf Leinwand, 2015, 120 x 80 cm, € 6.250,- Fille forte, Ôl auf Leinwand, 2015, 120 x 80 cm, Verkauft Liegender Akt, Õl auf Leinwand, 2015, 75 x 180 cm, € 7.500,- Liegender Akt, Õl auf Leinwand, 2015, 75 x 180 cm, Verkauft Liegender Akt, Õl auf Leinwand, 2015, 75 x 180 cm, Verkauft Liegender Akt, Õl auf Leinwand, 2015, 75 x 180 cm, € 3.500,- Liegender Akt, Õl auf Leinwand, 2015, 75 x 180 cm, € 4.750,- Goldgraber, Ol auf Leinwand, 2014, 100 x 100 cm, Verkauft Schiermonnikoog, Ol auf Leinwand, 2014, 70 x 140 cm, Verkauft Schiermonnikoog, Ol auf Leinwand, 2014, 70 x 140 cm, Verkauft Strandfamilien, Ol auf Leinwand, 2014, 30 x 100 cm, € 3.900,- Strandfamilien, Ol auf Leinwand, 2014, 30 x 100 cm, € 3.750,- Roten Eimer, Pastell, 2014, 80 x 60 cm, Verkauft Weißen Kimono, Pastell, 2014, 100 x 70 cm, Verkauft Silber Licht, Pastell, 2014, 78 x 32 cm, Verkauft Diva, Pastell, 2014, 96 x 66 cm, € 3.250,- Diva, Pastell, 2014, 96 x 66 cm, € 2.100,-